Veelgestelde vragen

  • Is het zelf aanbrengen van Tonzon Thermoskussens gemakkelijk te doen?

Het Tonzon isolatiesysteem is door DoeHetZelvers aan te brengen, maar er is wel een bepaalde handigheid, lenigheid en fitheid voor nodig en daarnaast voldoende tijd. Over het algemeen schrikken mensen er toch voor terug om dagenlang in een kruipruimte te werken en kiezen liever voor uitbesteden. Daarnaast heb je bij uitbesteding de zekerheid dat het volgens de voorschriften van de fabrikant wordt aangelegd, met de daarbij behorende garantie.

  • Ik wil graag energie besparen, is het niet beter om zonnepanelen op het dak te leggen?

Het belangrijkste argument om eerst de woning energiezuinig te maken door middel van isolatie is deze: de energie die je bespaart, hoeft ook niet opgewekt te worden. Deze redenering volgt de zgn. Trias Energeticas: eerst zoveel mogelijk besparen, dan energie duurzaam opwekken.

Verder levert Tonzon vloerisolatie vanaf dag 1 een comfortabel woonklimaat op en is het een investering die over het algemeen veel geringer is en is sneller terugverdiend. U heeft meer rendement van uw geinvesteerde geld dan het op de bank te laten staan of er zonnepanelen van te laten plaatsen.

Daarnaast is het isoleren met Thermoskussens een veel geringere aanslag op het milieu, doordat er zeer weinig energie en grondstoffen nodig zijn bij de fabrikage ten opzichte van de fabrikage van zonnepanelen. Al met al snijdt het mes aan vele kanten bij goede vloerisolatie!

  • Welke voorwaarden worden er gesteld aan de kruipruimte om Tonzon isolatie te kunnen plaatsen?

De situatie in de kruipruimte kan van huis tot huis verschillend zijn, zelfs twee naburige woningen kunnen onder de vloer er anders uitzien door verbouwingen en reparaties. Over het algemeen zal een kruipruimte minimaal 50cm hoog moeten zijn om Tonzon aan te kunnen brengen. Verder mag er ten tijde van de installatie geen water op de bodem van de kruipruimte aanwezig zijn; dit in verband met de veiligheid. Uiteraard dient de kruipruimte overal bereikbaar te zijn.

De aanwezigheid van een hoeveelheid puin en afval, lage kruipruimtes, krappe doorgangen, onhandig bevestigde of verouderde leidiingen en rioleringen, veelvuldig gerepareerde houten balken of rotte balkkoppen, uitstekende vloerspijkers, houtworm, betonrot of een combinatie van deze problemen kunnen de aanleg bemoeilijken of onmogelijk maken. Daarom is een inspectie vooraf heel belangrijk om verrassingen te voorkomen.

Het kan betekenen dat er een meerprijs wordt gerekend als de situatie onder de vloer dermate lastig is, dat er aanzienlijk meer tijd in de aanleg gestoken moet worden. Een offerte is dan ook altijd maatwerk. Bij de offerte krijgt u een exemplaar van de algemene voorwaarden, zodat u weet waar u aan toe bent. Overigens is een inspectie niet bedoeld als bouwkundige keuring voor uw vloer, Conforta is namelijk niet deskundig op dit gebied en is dan ook niet aansprakelijk als er niet opgemerkte bouwkundige problemen blijken te zijn, als de isolatie eenmaal is aangebracht. Het isoleren van vloeren met Thermoskussens is verder niet belastend of gevaarlijjk voor vloeren. Bij twijfel kunt u van te voren een bouwkundige inschakelen om de conditie van de vloer te beoordelen, na het isoleren is dat soms lastig te zien.

  • Waarom zou ik voor Conforta Vloerisolatie kiezen?

We hebben als vloerisolatie specialist reeds 14 jaar ervaring in het correct aanbrengen van Tonzon vloerisolatie. Wij doen niet anders, dus zijn we er goed in geworden! Daarnaast is Conforta uitsluitend regionaal actief en maken gebruik van elektrisch vervoer, dus belasten we het milieu minder dan bedrijven die van ver moeten komen; uw uitgegeven geld blijft voor een deel in de lokale economie en vloeit niet in de zakken van aandeelhouders zoals bij beursgenoteerde bedrijven. Daarmee ondersteunt u de Utrechtse economie.

We staan dicht bij onze klanten en u kunt dus een prettige en persoonlijke service verwachten. We nemen de tijd voor u!